ONZE expertise

Collectie Hulpverlening (CHV)

Collectie Hulpverlening (CHV) richt zich in eerste instantie op het voorkomen van calamiteiten. Het omvat, omdat noodsituaties nooit voor de volle 100% te voorkomen zijn, ook het beperken van schade aan objecten en collecties in het geval dat u toch wordt ‘overvallen’ door een calamiteit.

Het voorkomen van (collectie-)schade start met een goede analyse van ‘de situatie’. Wat zijn de risico’s; wat zijn potentiële schadefactoren; hoe kunnen deze beperkt, zo niet uitgebannen? Daarnaast worden heel praktische zaken in procedures, actieplannen en dergelijke ingericht en vastgelegd. Op gezette tijden worden deze geëvalueerd en zo nodig aangepast en bijgesteld. Ook uw mensen worden getraind zodat zij de juiste acties, op het juiste moment ondernemen.

In de afgelopen jaren hebben wij zoveel (helaas trieste) zaken meegemaakt dat we het als onze maatschappelijke plicht voelen om onze CHV-kennis te delen en erfgoedinstellingen te helpen met het voorkomen dat een calamiteit onherstelbare schade toebrengt aan ‘ons erfgoed’.

Deze filosofie is de stuwende kracht achter al onze preventieve acties op het gebied van Collectie Hulpverlening.

HELICON CS

We ondersteunen u met:

CHV-audit – In een CHV-audit nemen wij ‘alles’ onder de loep; uw locatie, het pand, uw collectie, de organisatie, … alles! Op basis daarvan beoordelen wij welke potentiële gevaren een collectie, of een specifiek object mogelijk bedreigen. Vervolgens stellen wij vast welke voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden om de risico’s tot een minimum te beperken. De CHV-audit vormt de uitgangspunten voor een CHV-plan.

CHV-plan Het CHV-plan is niets meer (ook niet minder!) dan een concrete, gedetailleerde vastlegging van alle handelingen en acties die in gang moeten worden gezet wanneer er zich een calamiteit voordoet. Door vooraf het plan ‘in geval van nood’ vast te leggen, wordt cruciale tijdwinst geboekt in het bieden van noodhulp. Want, “als hadden komt; is hebben te laat”! Wij helpen u om uw calamiteitenplan op te stellen, te toetsen en zo nodig bij te stellen.

CHV-cursus – Om uw mensen zo goed mogelijk voor te bereiden op een calamiteit, geeft Helicon CHV-cursussen. Tijdens de cursus trainen wij hen hoe zij moeten handelen in het geval van een noodsituatie. Het biedt hen handvatten om uw collectie in geval van nood niet alleen direct, maar vooral ook op een juiste manier, te vrijwaren van extreme schade.

De CHV-cursussen worden op twee niveaus aangeboden; op CHV-medewerker- en op CHV-coördinator-niveau. U kunt deze volgen bij ons in huis, maar wij kunnen deze ook volledig toegesneden op uw specifieke situatie, op uw locatie (in company) geven.

“Collectie Hulpverlening richt zich op
preventie en verleent noodhulp bij een calamiteit.”

DIENSTVERLENING

NOODHULP

In het geval van een calamiteit moet hoe eerder hoe beter, maar in ieder geval binnen 72 uur een beredderingsactie gestart zijn. Dit om voortschrijdende, cumulerende schade aan objecten te stoppen. Het is echter minstens zo belangrijk dat de bereddering op een juiste manier gebeurt. De meeste schade aan objecten wordt namelijk niet veroorzaakt door de calamiteit zelf, maar helaas door goed bedoelde, maar ‘foute’ beredderingsacties.

Helicon is een specialist in het verlenen van noodhulp en heeft nationaal en internationaal honderden collecties in calamiteiten beredderd. Wij coördineren onze acties met andere hulpdiensten, eigenaren, beheerders, verzekeringsmaatschappijen, schade-experts, restauratoren, etc. om de schade in alle facetten tot een minimum te beperken. In alle gevallen zetten wij het object dat ‘de meeste hulp nodig heeft’ op de eerste plaats.

PRIORITEIT BIJ CALAMITEIT

Bereddering – Wij komen met onze eigen vrachtwagen uitgerust met alles wat we nodig hebben direct naar u toe om collectieschade te stoppen. Zo nodig evacueren wij uw objecten naar onze ateliers, of depots.

Schadebeeld & Advies – Als de schade tot stilstand is gebracht, moeten de vervolgstappen worden vastgesteld. Moet een object, of de collectie als verloren worden beschouwd, of zijn er mogelijkheden voor herstel? Wat kost dat herstel? En hoe lang duurt dat? Wat wordt het plan van aanpak? Wij stellen in nauw overleg met u vast welke beslissingen genomen moeten worden om het belang van de collectie te waarborgen.

Re-conditionering – Wanneer u besluit om de schade aan uw collectie te herstellen, is Helicon in staat om hiervoor een efficiënt en doelmatig plan van aanpak op te stellen. Op uw verzoek voeren wij de re-conditionering ook voor u uit.

HET VERHAAL VAN DE

WATERSNOOD IN VALKENBURG

Wie herinnert zich niet de overstromingen in Valkenburg, 14 – 19 juli 2021? Naast het enorme leed dat de bewoners overkwam, werden meerdere erfgoedinstellingen overvallen door het water. Helicon: “Na de bereddering van de collectie in Kasteel Wijlre stonden wij bij wijze van spreken op het punt van vertrekken. Op dat moment kregen wij een spoedtelefoontje van Museum Valkenburg …” Nadat de medewerkers van het Museum toestemming van de officiële instanties hadden gekregen om het gebied en dus het museumgebouw binnen te gaan, constateerden zij dat er in de tentoonstellingsruimte op de begane grond een halve meter water had gestaan. Van de plusminus 100 schilderijen, deels eigendom en deels in bruikleen, hadden enkele grote werken in het water gehangen. De luchtvochtigheid was schrikbarend hoog. Met alle gevolgen van dien. “Omdat we in de buurt waren konden wij dus binnen 15 minuten ter plaatse zijn; noem het een geluk bij een ongeluk! Midden in de nacht, in een ontredderd Valkenburg, zijn wij direct aan de slag gegaan. Omdat verschillende werken reeds waren vervormd, hebben wij deze gestabiliseerd en waar nodig verpakt. Samen met lokale kunsttransporteur ‘Vervoeren is een kunst, Lucas Bemelmans’, zijn de stukken naar ons depot in Zoeterwoude vervoerd. Daar konden wij ze gecontroleerd laten drogen in onze PauseBoxen®, waarmee verdere aantasting werd voorkomen.” Hoewel enkele schilderijen gerestaureerd moesten worden, konden de meeste snel weer overgedragen worden aan het museum dan wel de eigenaar.

“Net bekomen van de eerste schrik, met de voeten in de verse modder, stelde de kennis van zaken, accuratesse en snelheid van handelen door het Helicon team ons gerust.”
Jo Wachelder, Voorzitter Bestuur Museum Valken

CHV

SERVICES

▲ CHV-advies (opstellen, integreren, uitvoeren van CHV-plan)

▲ Uitvoeren van audits; incidenteel en structureel

▲ Beredderen collecties in een calamiteit

▲ Advies met betrekking tot schadebeeld en re-conditionering

Trainingen en cursussen

Wilt u meer weten over Collectie Hulpverlening, of heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij het vast- en opstellen van een CHV-plan? Neem gerust contact  op met:

Laurens van Dam, Manager Consultancy
l.vandam@helicon-cs.com
Tel +31 (0)6 3010 0280

Helicon Conservation Support is trots te mogen werken voor diverse musea, archiefinstanties, gemeenten, instellingen en particulieren.

HLPC BV
Rijksvastgoedbedrijf
Teylers Museum, Haarlem

Ik meld mij hierbij aan voor de cursus bij Helicon Zoeterwoude: