Onze expertise

INTEGRATED PEST
MANAGEMENT (IPM)

Schimmels, insecten en plaagdieren kunnen een grote bedreiging voor het behoud van uw collectie vormen. Motten in textielcollecties, papiervisjes in archief, of schimmel op objecten; ze zijn alles behalve onschuldig. De schade die ze kunnen toebrengen aan uw collectie is enorm en de kosten om enerzijds het probleem op te lossen en anderzijds de schade te herstellen gigantisch.

IPM is een combinatie van advies, inspectie, detectie en wering om in een vroeg stadium ongewenste ‘bezoekers’ te signaleren en problemen te voorkomen.  

IPM is geen symptoombestrijding. Het pakt de oorzaak van het probleem aan. Dat is essentieel voor het behoud van uw collectie; het is kostenbesparend en draagt bij aan de veiligheid van mensen die voor uw collecties zorgen.

“IPM is een combinatie van advies,
inspectie, detectie en wering.”

HET VERHAAL VAN

de Solebay wandtapijten

In 2020 deed Het Scheepvaartmuseum een spectaculaire aankoop van twee zeldzame, monumentale wandtapijten; de Solebay wandtapijten. Deze werden vervaardigd na 1685, naar ontwerp van Willem van de Velde de Oude (1611-1693). Helicon Conservation Support werd, naar aanleiding van het adviesrapport van de RCE (Rijksdienst voor  het Cultureel Erfgoed), gevraagd een praktisch advies te geven hoe het risico van schade door ongedierte geminimaliseerd kon worden. “De wandtapijten zijn van textiel; zijde en wol, gemaakt. De werken zijn kwetsbaar en het schaderisico als gevolg van aantasting door insecten is groot. In een rondgang is bekeken hoe insecten (bijv. kleermotten en tapijtkevers) middels preventieve maatregelen te voorkomen, te blokkeren en te detecteren zijn. Wij stelden daartoe een uitgebreid adviesrapport op. Omdat IPM een continu proces is, waarbij naast preventie ook interventie op enig moment gewenst kan zijn, zijn in het rapport ook de stappen ‘beperken’ en ‘behandelen’ meegenomen.

De wandtapijten zijn sinds 1 oktober 2021 voor publiek te bewonderen in Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam

Helicon doet al geruime tijd naar volle tevredenheid de planmatige controle op schimmelsporen (luchtkiemgetalmetingen) in onze depots. Het tentoonstellen van de wandtapijten was de aanleiding om onze IPM-maatregelen weer eens tegen het licht te houden. Helicon begeleidt ons hierin met bruikbare en praktische adviezen, voortkomend uit kennis van zaken en toegespitst op de specifieke eisen en wensen van ons gebouw en onze collectie.

Frans van den Hoven, Hoofd Collectiebeheer, Het Scheepvaartmuseum.

IPM

SERVICES

▲ IPM-advies (opstellen, integreren, uitvoeren van IPM-plannen)

▲ Uitvoeren van audits; incidenteel en structureel

▲ Monitoren van zowel ruimtes als collecties op plaagdieren en aantasting

▲ Uitvoeren en interpreteren van luchtkiemgetalmetingen

▲ Uitvoeren van quarantaine processen

▲ Aanpakken van plaagdiercalamiteiten

Trainingen en cursussen

Wilt u meer weten over Integrated Pest Management, of heeft u een (advies-)vraag voor ons? Neem contact op met:

Laurens van Dam, Manager Consultancy
l.vandam@helicon-cs.com
Tel +31 (0)6 3010 0280

CONTACT

Wilt u meer weten over Integrated Pest Management, of heeft u een (advies-)vraag voor ons? Neem contact op met:

Loes Knoop, Senior Consultant IPM
l.knoop@helicon-cs.com
Tel +31 (0)6 104 03 544

DIENSTVERLENING

ONZE SERVICES

BEHEER

Collectiebeheer op locatie: projectmatig/incidenteel of op basis van een contract/structureel

OPSLAG

Collectieopslag en -beheer bij Helicon; incidenteel/structureel

ONDERHOUD

Collectieonderhoud en onderhoudscontracten

COLLECTIES

Collectie(s) inpakken, ompakken en verhuizen

QUARANTAINE

Quarantaine faciliteiten

LUCHTKWALITEIT

Luchtkiemgetal-metingen, rapportage

Helicon Conservation Support is trots te mogen werken voor diverse musea, archiefinstanties, gemeenten, instellingen en particulieren.

Bonnefanten Museum, Maastricht
Doc-Direkt
Museum Catharijneconvent, Utrecht

Ik meld mij hierbij aan voor de cursus bij Helicon Zoeterwoude: