CLUSTER

KENNIS & EDUCATIE

Het vergroten van vakkennis en het toepassen van nieuwe inzichten is een essentieel onderdeel van ons dagelijks werk. Door de variatie aan objecten en materialen waar onze collectieverzorgers dagelijks mee werken, constateren we voortdurend op welke vlakken slimmere, of betere oplossingen wenselijk, of noodzakelijk zijn. Vanuit deze wensen zoeken wij naar innovatieve methoden en technieken als het gaat om collectiebeheer en -behoud.

Het cluster Kennis & Educatie is toegelegd op het ontwikkelen van deze methoden en technieken. Om ze na validatie te borgen, maar vervolgens ook over te dragen als vakkennis in trainingen, symposia, etc.

Wilt u meer weten over ‘Kennis & Educatie’, bijvoorbeeld onze (in company) cursussen, of heeft u een (advies-)vraag voor ons? Neem contact op met: edu@helicon-cs.com

“Het vergroten van vakkennis en het toepassen van
nieuwe inzichten is een essentieel onderdeel van ons dagelijks werk.”

DIENSTVERLENING

ONDERZOEK & PUBLICATIES

Helicon initieert zelf onderzoekstrajecten die in ons eigen atelier worden uitgevoerd door onze experts. Soms zelfstandig, soms samen met partners zoals andere bedrijven, of erfgoedinstellingen. Tijdens deze onderzoekstrajecten testen onze experts mogelijke alternatieve oplossingen voor collectieproblemen die wij dagelijks tegenkomen. Omdat wij een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van ons vakgebied in zijn geheel, publiceren we met enige regelmaat de resultaten van ons onderzoek.

onderzoek alternatieve bestrijdingsmethoden

BIO-MUKI

In samenwerking met Erfgoed Leiden is een onderzoek opgestart naar een alternatieve methode van bestrijding van schimmels en insecten in erfgoed: fumigatie. De huidige methoden gebruikt in Nederland; gammadoorstraling, invriezen en laagzuurstof, zijn kostbaar en/of bieden onvoldoende resultaat. Ook het gevaar van degradatie van het object (deze is zelfs cumulatief bij herhaalde doorstraling) ligt op de loer. In het decembernummer 2020 van het Archievenblad is over fumigatie een publicatie verschenen. Het onderzoek naar deze nieuwe methode is nog in volle gang. De definitieve resultaten verwachten wij in de loop van 2022.

ONZE EXPERTISE

CURSUSSEN

Kennisdeling is een voorwaarde voor verbetering. Helicon faciliteert cursussen en workshops op allerlei niveaus voor kennisoverdracht en -verdieping. We bieden zowel standaard cursussen, maar ook cursussen op maat die precies beantwoorden aan uw vragen, toegespitst op uw collectie.

cursus op maat voor

VERHUISCOLLEGE

In de (museale) erfgoedsector vormt het verpakken en verhuizen, verplaatsen van collectiestukken een enorme uitdaging. De waarde, de staat, of bijvoorbeeld het formaat van het object, maar ook de locatie zelf maken dat de werkzaamheden door professionals moeten worden uitgevoerd. Alleen; hoe weet u dat u uw opdracht bij een gekwalificeerde organisatie met gekwalificeerde medewerk(st)ers uitbesteedt? Helicon ontwikkelt samen met het Verhuiscollege verschillende trainingen waarmee de leden van het Verhuiscollege en hun medewerk(st)ers zich kunnen certificeren. En met een gecertificeerde verhuizer is uw collectie in betrouwbare handen!

PARTNERS

Helicon Conservation Support is trots te mogen werken voor diverse musea, archiefinstanties, gemeenten, instellingen en particulieren.

Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Erasmus Universiteit, Rotterdam
Universiteit van Amsterdam

Ik meld mij hierbij aan voor de cursus bij Helicon Zoeterwoude: