HELICON CS

Privacy- en cookieverklaring

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Helicon Conservation Support B.V (hierna: HCS), Industrieweg 13, 2382 NR Zoeterwoude (KVK nr. 56188218).
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen; voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website www.helicon-cs.com verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen, of moeten doen.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat HCS in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. HCS gebruikt uw persoonsgegevens voor:
. het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
. het optimaliseren van de functionaliteiten op onze website;
. de uitvoering van overeenkomsten, transacties en/of diensten door u bij HCS in opdracht gegeven;
. relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
. product- en/of dienstontwikkeling;
. zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot HCS, haar relaties en/of haar medewerkers (m/v/x);
. het verzenden van een nieuwsbrief.

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij alleen de persoonsgegevens van u verwerken die u ons vertrekt, zoals:
. bedrijfs-NAW-gegevens;
. uw naam;
. functie;
. geslacht;
. e-mailadres;
. (mobiel) telefoonnummer.

Voor optimalisatie van onze site verwerken wij volgende gegevens:
. IP-adres;
. technische browserinformatie;
. cookie ID;
. klik- en surfgedrag.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt; dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst; of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.
Wij gebruiken MailChimp als het automatiseringsplatform voor onze nieuwsbrieven. Hiervoor worden slechts uw naam en e-mail adres overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

Gegevensbeveiliging
HCS maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt om het surfgedrag op onze site te volgen en daar waar gewenst, onze site te optimaliseren.  Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van HCS, of die van een derde partij.
Op onze website worden cookies gebruikt om:
. de functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische, of functionele cookies);
. het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).

Links naar andere websites van derden
Onze internetpagina’s kunnen links naar andere websites bevatten. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten
Als u vragen heeft, of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via info@helicon-cs.com, of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 (0)71 30 30 940 op maandag tot en met vrijdag 08.30 en 17.00 uur.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Helicon Conservation Support B.V.
Industrieweg 13, 2382 NR Zoeterwoude, Nederland
KVK nr. 56188218

T: 071 30 30 940
E: info@helicon-cs.com
www.helicon-cs.com

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

COLLECTIE & ZORG

SERVICES

▲ Collectiebeheer op locatie: projectmatig/incidenteel of op basis van een contract/structureel

▲ Collectieopslag en -beheer bij Helicon; incidenteel/structureel

▲ Collectieonderhoud en onderhoudscontracten

▲ Collectie(s) inpakken, ompakken en verhuizen

▲ Quarantaine faciliteiten

▲ Luchtkiemgetal-metingen, rapportage

▲ Trainingen en cursussen (link naar cursuspagina)

HELICON CS

ONZE SPECIALISATIES

In het brede werkveld van collectiezorg bestempelt Helicon twee vakgebieden als absolute prioriteit:

Omdat:

  • De schaderisico’s die uw collectie in deze loopt enorm zijn;
  • De kosten als gevolg van een calamiteit gigantisch zijn en;
  • Voorkomen is te allen tijde beter dan genezen is!

Ik meld mij hierbij aan voor de cursus bij Helicon Zoeterwoude: